โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ  หมู่ที่ 10 ตำบลกุดชมภู  อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  34110

Copyright@banhinlardsaentor  school
  Ban Hinlard M.10  Tambon Kudchompoo  Ampher Piboonmangsaharn, Ubon ratchathani,
Thailand 34110   Tel. 045-370620

Any comment please contact   webmaster
Tinnakorn23@gmail.com


ครูบ้านนอกดอทคอม--เกมส์
ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก สพป.อบ.3